Sunday, January 20, 2008

Panaghoy

Sa aking palalakbay
Nadinig isang panaghoy
Isang tinig na sa aki'y dumadaloy
At akin ngang inuugoy.

Aking sinundan
Panaghoy na walang hanggan
sa kaabuturan ng daan
akin ngang tinapakan

Bawat hakbang
Pinakasisiguro
Nang aking gawang paglalakbay
Ni isa'y di masayang

Ako'y nakarating
kung saan ang pangahoy nagmula
at aking nakita
isang dilag na nag-iisa.

Akin siyang tinanong
kung anu ang kanyang ngalan
Sambit niya'y Maria
Maria nagmula sa Apaya.

Dulas ng dila'y nangyari
naitanong kung bakit siya pumanaghoy,
siya naman dagling sumagot
pag-ibig ang kaniyang hanap.

Napaswerte ko nga naman
Natagpuan ang isang dilag na kay ganda,
ngunit siya'y di maaring ibigin
sapagkat ako'y may iniirog na.

Wagas na pag-ibig
sa aki'y nananalayatay
Di maaring ipagpalit
Sintang pinagakuang mahalin.

No comments: