Sunday, November 16, 2008

CE 181


try scale...cross-cut saw...chisels...hammers...zig-zag rule...pencil. Waahh.. Mga gamit sa CE 181.Nakakahiya lang nung practical exam T.T

Bakit ba wala akong alam sa pagkakarpentero? Sana naman ay maipasa ko ang CE 181- Carpentry. Goodluck sa akin. ONE BIG FIGHT!

No comments: